SE/SLD ile Harita Stillerinin Paylaşılması

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemli fonksiyonlarından biri de şüphesiz görselleştirmedir. Eldeki verilerin / analiz sonuçlarının rapor olarak değilde grafiksel sunumu anlaşılabilirliği doğrudan etkilemektedir. Kullanıcılar görsel olarak harita objeleri arasından ilişiki kurarak veriyi daha iyi yorumlayabilmektedir. Örneğin çizgi geometrisindeki fat hattı verisi ile nokta geometrisindeki sıcak su çıkış yerlerini gösteren bir harita düşünelim. Harita da sıcak su çıkış yerleri fay hatlarının yakınında kümelenecektir. Bu durumda kullanıcı her ikisi arasındaki ilişkiyi rahatlıkla kurabilecektir. Fakat bu durumu rapor (istatistiksel) ile ifade edecek olursak muhakkak ki kullanıcının bunu anlaması biraz zaman alacaktır.

Günümüzde hangi amaca yönelik olursa olsun hazırlanan haritalar kullanmış olduğumuz CBS yazılımların yeteneklerine bağlıdır. Her bir yazılım haritaların görselleştirilmesinde kendine has stil kütüphanelerine sahip durumdadır. Bu nedenle bir CBS yazılımı ile oluşturulan haritalar (stil + veri) diğer bir CBS yazılımı tarafından anlaşılamamaktadır. Çünkü haritaya ait stiller onun anlayabileceği formatta değildir. Dolayısıyla bu durum belirli bir CBS yazılımına bağımlılığa sebep olmaktadır. Zaman içerisinde yazılımsal değişikliğe gidilmek istendiğinde önceden hazırlanmış olan haritaların yeniden oluşturulması gerekir. Bu durum gerek vakit gerek mali açıdan kayıplara sebep olmaktadır.

Harita stillerinin yazılım ve platformdan bağımsız olarak oluşturulmasına yönelik olarak OGC tarafından geliştirilen SE (Sembology Encoding) ve SLD (Styled Layed Descriptor) standartları ile yukarıda bahsi geçen zorlukların aşılması hedeflenmektedir. Bu standartları destekleyen CBS yazılımları ile haritalar (kayıpsız olarak) birinden diğerine kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bilhassa uzun soluklu projeler için veya farklı yazılımların bir arada kullanıldığı projelerde zaman ve maliyetin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Sembology Encoding (SE)

Hem vektör hem de raster türündeki coğrafi verilerin renk, desen, sembol gibi stillerinin tanımlanmasında kullanılır. Hem masaüstü CBS hem de harita sunucuları için dizayn edilmiştir. Stillerin tanımlanmasında XML dökümanları kullanılmaktadır. Şuan için yayınlanan en son versiyonu 1.1.0 ‘dır. Detaylı bilgiyi ve örnek tanımlamaları http://www.opengeospatial.org/standards/se adresindeki dokümanda bulabilirsiniz. Aşağıda örnek bir SE dokümanı verilmiştir.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<StyledLayerDescriptor xmlns=”http://www.opengis.net/sld&#8221; xmlns:ogc=”http://www.opengis.net/ogc&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221; version=”1.1.0″ xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink&#8221; xsi:schemaLocation=”http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd&#8221; xmlns:se=”http://www.opengis.net/se”&gt;
<NamedLayer>
<se:Name>Dunya</se:Name>
<UserStyle>
<se:Name>Dunya</se:Name>
<se:FeatureTypeStyle>
<se:Rule>
<se:Name>Single symbol</se:Name>
<se:PolygonSymbolizer>
<se:Fill>
<se:SvgParameter name=”fill”>#2ca25f</se:SvgParameter>
</se:Fill>
<se:Stroke>
<se:SvgParameter name=”stroke”>#000000</se:SvgParameter>
<se:SvgParameter name=”stroke-width”>0.26</se:SvgParameter>
</se:Stroke>
</se:PolygonSymbolizer>
</se:Rule>
</se:FeatureTypeStyle>
</UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

Styled Layer Descriptor (SLD)

SE ‘de olduğu gibi coğrafi verilerin renk, desen, sembol gibi stillerinin tanımlanmasında kullanılır. Stillerin tanımlanmasında XML dokümanları kullanılmaktadır. Şuan için 1.1.0 versiyonu yayınlanmıştır. Versiyon 1.0 ‘ a kadar SE ile SLD ortak olarak tek bir standart şeklinde geliştirilmekteydi. Fakat OGC bu standartı ikiye ayırarak bilhassa harita sunucularının ihtiyaçlarını göze önünde bulundurarak SLD ‘yi geliştirmektedir. Detaylı bilgiyi http://www.opengeospatial.org/standards/sld adresinde bulabilirsiniz. Aşağıda örnek bir SLD dokümanı verilmiştir.

<?xml version=”1.0″ ?>
<sld:StyledLayerDescriptor version=”1.0.0″ xmlns=”http://www.opengis.net/sld&#8221; xmlns:gml=”http://www.opengis.net/gml&#8221; xmlns:ogc=”http://www.opengis.net/ogc&#8221; xmlns:sld=”http://www.opengis.net/sld”&gt;
<sld:UserLayer>
<sld:LayerFeatureConstraints>
<sld:FeatureTypeConstraint/>
</sld:LayerFeatureConstraints>
<sld:UserStyle>
<sld:Name>sfdem</sld:Name>
<sld:Title/>
<sld:FeatureTypeStyle>
<sld:Name/>
<sld:Rule>
<sld:RasterSymbolizer>
<sld:Geometry>
<ogc:PropertyName>grid</ogc:PropertyName>
</sld:Geometry>
<sld:Opacity>1</sld:Opacity>
<sld:ColorMap>
<sld:ColorMapEntry color=”#FFFFB2″ opacity=”1.0″ quantity=”1107.8″/>
<sld:ColorMapEntry color=”#FECC5C” opacity=”1.0″ quantity=”1260.86″/>
<sld:ColorMapEntry color=”#FD8D3C” opacity=”1.0″ quantity=”1413.91″/>
<sld:ColorMapEntry color=”#F03B20″ opacity=”1.0″ quantity=”1566.97″/>
<sld:ColorMapEntry color=”#BD0026″ opacity=”1.0″ quantity=”1720.03″/>
</sld:ColorMap>
</sld:RasterSymbolizer>
</sld:Rule>
</sld:FeatureTypeStyle>
</sld:UserStyle>
</sld:UserLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>

SE/SLD Stillerinin Oluşturulması

SE/SLD standartını destekleyen pek çok masaüstü ve sunucu CBS yazılımı bulunmaktadır. Masaüstü yazılımlara örnek olarak:

  • QGIS (sadece vektör)

  • Udig

  • OpenJUMP

  • AtlasStyler SLD Editor

Harita sunucularına örnek olarak:

  • GeoServer

  • MapServer

  • deegree

Standart olarak QGIS sadece vektör veriler için SE dokümanları oluşturabilmektedir. Fakat geliştirmiş olduğum SLD4raster eklentisi ile raster türündeki veriler için SLD dokümanları oluşturabilirsiniz.

Yayınlamış olduğum yazıları kaynak belirtmek kaydıyla paylaşabilirsiniz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s