Easy AHP ile Zarar Görebilirlik Analizi

Afet yönetimi çalışmalarında temel kavramlardan biri de zarar görebilirliktir. Herhangi bir tehlike karşısında oluşabilecek kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Zarar görebilirlik ekonomik, sosyal, fiziksel gibi farklı açılardan ele alınabilmektedir. CBS desktekli afet yönetimi çalışmalarında daha çok oluşabilecek maddi kayıpların haritalanması olarak ele alınmaktadır.

Bir bölgeye ait zarar görebilirlik haritalarının üretilmesinde farklı teknikler bulunmaktadır. AHP (Analytic Hierarchy Process) ise bu alanda rasyonel bir metod olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek lisans tezimde de zarar görebilirliğin belirlenmesinde AHP metodunu kullandım.

CBS tabanlı AHP analizi; farklı katmanların birbirleri ile kıyaslanarak katmanlara ait ağırlık değerlerinin (önem) belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Bu sayede “karar vericiler” karmaşık problemlerin çözümlenmesinde bir hiyerarşi tanımlayarak uygunluk değerini sağlayan sonucu seçerler.

Continue reading

Advertisements

Vulnerability Mapping Using Easy AHP

Bu sayfayı Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

One of the fundamental concepts in the disaster management is vulnerability. It refers to losses in the face of any danger. Vulnerability is discussed in different views like economic, social and physical etc. GIS-based disaster management studies mostly focus on mapping of physical losses that may occur.

There are different technics for making vulnerability maps for an area. In this field, AHP (Analytic Hierarchy Process) appears as a rational method. I prefered AHP for making vulnerability map in my M.Sc thesis.

Fundamentals of GIS-based AHP are comparing each of map layers and determining weight values. In this way decision makers could choose suitable result by defining a hierarchy for complex problems.

Continue reading