3B Jeolojik Modelleme

Jeolojik uygulamalarda tabakalara ait kalınlık veya derinlik bilgileri daha genel itibariyle üçüncü boyut (z) oldukça önemlidir. Jeolojik birimlerin görselleştirilerek birbirleri ile olan ilişkilerinin daha sağlıklı anlaşılabilmesi ve bunun yanında enine kesitlerin oluşturulması, hacim hesaplamaları gibi çeşitli uygulamalarda 3B modellerden yararlanılmaktadır. Bunun yanında madencilik, petrol-doğalgaz, mühendislik projelerinde de üç boyutlu modellemeler sıklıkla kullanılmaktadır.

Jeolojik modellerin oluşturulmasında ticari yazılımların yanı sıra ücretsiz yazılımlar da kullanılmaktadır. Bu yazıda 3B jeolojik modellerin ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak oluşturulması ve görselleştirilmesine değineceğim. Coğrafi verilerin düzenlenmesi, analizlerin gerçekleştirilmesi ve modellerin oluşturulmasında QGIS ve GRASS GIS yazılımlarını, görselleştirilme aşamasında ise ParaView yazılımını kullandım. Oluşturulan 3B modeller VTK ASCII dosya formatındadır. VTK (Visualization Toolkit) açık kaynak kodlu yazılım sistemi olup 3B modelleme, görüntü işleme ve analiz işlemlerinde kullanılır. Tıbbi görüntüleme, meteorolojik modelleme ve fiziksel simülasyonların oluşturulmasında açık kaynak kodlu olmasında dolayı VTK tercih edilmektedir.

Continue reading

Advertisements