Speed Up WMS Layers in OpenLayers 3

While working with multiple WMS layers in web map applications, its normal to have poor peformance. Because the app requests data instantly and map server takes requested data  from DB than renders it and repeat this tiring process for every single tile. Finally client (web app) renders these tiles due to the sequence. General solution to this problem is GeoWebCache. It takes all layer data from DB and renders before web app request. So everything is ready except client-side rendering. But there are bad news for GeoWebCache: you can not wotk with live data. If you have to work with live data you have to use WMS without GeoWebCache. By the way you should think optimization about client-side. In this article I mention about how to speed up OpenLayers 3 WMS layers that come from GeoServer.

Continue reading

Advertisements

OpenLayers 3’te WMS Katmanlarının Hızlandırılması

Web uygulamalarında birden fazla WMS katmanı ile çalışırken performans düşüklüğü yaşamanız olasıdır. Bunun sebebi katmanlara ait verilerin anlık olarak veritabanından çekilmesi ardından render edilmesi ve bunu her tile için yapılması üstüne bunların istemci tarafında sıralı olarak gösterilmeye çalışılmasıdır. Bunun önüne geçmek için katmanın cache lenmesi (GeoWebCache) bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Böylece veri önceden çekilmiş, render edilmiş sadece istemci tarafında gösterilmesi kalmıştır. Fakat bu durumda canlı veri ile çalışma imkanınız ortadan kalkar. Eğer canlı veri ile çalışmanız zorunlu ise WMS kullanmalı dolayısıyla istemci tarafından optimizasyona gitmeniz gerekir. Bu yazımda OpenLayers 3 ‘te GeoServer’dan gelen birden fazla WMS katmanını nasıl daha performanslı olarak kullanabileceğinden bahsedeceğim.

Continue reading

CentOS 7 Üzerine QGIS Server Kurulumu

Daha önce QGIS Server ile ilgili bir yazı yayınlamıştım. Genel olarak tanıtımı ve Windows ortamında kurulumundan bahsetmiştim. Bu yazımda ise ücretsiz bir linux dağıtımı olan CentOS 7 üzerinde kurulumuna değineceğim. RHEL (Red Hat Linux Enterprise) tabanlı olan CentOS masaüstü kullanımının yanı sıra daha çok sunucu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Örnek çalışmayı VMware Player ortamında CentOS 7 minimal dağıtımı üzerinde gerçekleştirdim. Yazımın temel konusu her ne kadar QGIS Server olsa da en azından linux (RHEL dağıtımları) hakkında temel bilgi sahibi olunması faydalı olacaktır. Continue reading

SE/SLD ile Harita Stillerinin Paylaşılması

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemli fonksiyonlarından biri de şüphesiz görselleştirmedir. Eldeki verilerin / analiz sonuçlarının rapor olarak değilde grafiksel sunumu anlaşılabilirliği doğrudan etkilemektedir. Kullanıcılar görsel olarak harita objeleri arasından ilişiki kurarak veriyi daha iyi yorumlayabilmektedir. Örneğin çizgi geometrisindeki fat hattı verisi ile nokta geometrisindeki sıcak su çıkış yerlerini gösteren bir harita düşünelim. Harita da sıcak su çıkış yerleri fay hatlarının yakınında kümelenecektir. Bu durumda kullanıcı her ikisi arasındaki ilişkiyi rahatlıkla kurabilecektir. Fakat bu durumu rapor (istatistiksel) ile ifade edecek olursak muhakkak ki kullanıcının bunu anlaması biraz zaman alacaktır.

Günümüzde hangi amaca yönelik olursa olsun hazırlanan haritalar kullanmış olduğumuz CBS yazılımların yeteneklerine bağlıdır. Her bir yazılım haritaların görselleştirilmesinde kendine has stil kütüphanelerine sahip durumdadır. Bu nedenle bir CBS yazılımı ile oluşturulan haritalar (stil + veri) diğer bir CBS yazılımı tarafından anlaşılamamaktadır. Çünkü haritaya ait stiller onun anlayabileceği formatta değildir. Dolayısıyla bu durum belirli bir CBS yazılımına bağımlılığa sebep olmaktadır. Zaman içerisinde yazılımsal değişikliğe gidilmek istendiğinde önceden hazırlanmış olan haritaların yeniden oluşturulması gerekir. Bu durum gerek vakit gerek mali açıdan kayıplara sebep olmaktadır.

Harita stillerinin yazılım ve platformdan bağımsız olarak oluşturulmasına yönelik olarak OGC tarafından geliştirilen SE (Sembology Encoding) ve SLD (Styled Layed Descriptor) standartları ile yukarıda bahsi geçen zorlukların aşılması hedeflenmektedir. Bu standartları destekleyen CBS yazılımları ile haritalar (kayıpsız olarak) birinden diğerine kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bilhassa uzun soluklu projeler için veya farklı yazılımların bir arada kullanıldığı projelerde zaman ve maliyetin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Continue reading

GeoServer ArcAdmin v1.0 Released

I have published first stable release of GeoServer ArcAdmin a few days ago. But I did not have enough time to write a post in my blog. This open source (GNU v2) project integrates ArcGIS Desktop and GeoServer and developed with Python. You can find more information in GeoServer ArcAdmin Installation And Usage post. The features of this release:

 • You can directly upload raster and vector data to GeoServer. It works with all data formats that supported by ArcGIS.
 • You can generate new workspaces and remove existings.
 • You can remove data stores and coverage stores on GeoServer.
 • SLD (Styled Layer Descriptor) documents could uploaded to GeoServer and you can apply styles to map layers.
 • Design of the toolbox has been improved.
 • Interaction with Model Builder has been improved. Continue reading

GeoServer ArcAdmin v1.0 Yayınlandı

ArcGIS ve GeoServer entegrasyonunu sağlayan GeoServer ArcAdmin adlı projemin ilk kararlı versiyonunu birkaç gün önce yayınlamıştım. Fakat yeterli zamanım olmadığı için blogumda henüz duyuru yapmamıştım. Bildiğiniz gibi bu proje açık kaynak kodlu olup (GNU v2) Python ile geliştirilmektedir. Kurulum ve detaylı bilgiyi GeoServer ArcAdmin Kurulumu ve Uygulamalar adlı yazımda bulabilirsiniz. Bu versiyonla birlikte sahip olduğu özelliklere bakacak olursak:

 • Raster ve vektör verilerinizi doğrudan GeoServer ‘a yükleyebilirsiniz. ArcGIS ‘in desteklediği tüm formatlar ile çalışabilmektedir.
 • Yeni workspace oluşturabilir, var olanları kaldırabilirsiniz.
 • GeoServer üzerinde bulunan data store ve coverage store ‘ları kaldırabilirisiniz.
 • SLD (Styled Layer Descriptor) stil dökümanlarınızı GeoServer ‘a yükleyebilir ve belirlediğiniz katmana uygulayabilirsiniz.
 • Araç kutusunun dizaynı daha kullanışlı hale getirildi.
 • Model Builder ile etkileşim arttırıldı. Continue reading

GeoServer ArcAdmin Installation And Usage

I have been working with both GeoServer and ArcGIS. Transfering GIS data from one to other sometimes could be trouble. After discovering GeoServer Rest API I started developing GeoServer ArcAdmin toolbox for integrating ArcGIS and GeoServer. Data sharing and web services could be performed quite easily by using it. Also the source code is available to the general public for use. You can find more information https://cbsuygulama.wordpress.com/geoserver-arcadmin/. In this post I mentioned about installation and usage of GeoServer ArcAdmin.

Continue reading