OGR/GDAL Virtual Formatı (Raster)

Önceki yazımda OGR/GDAL Virtual Formatı (Vektör) vektör veriler için geliştirilmiş VRT formatının özelliklerinden bahsettim. Bu yazımda da raster verilere yönelik geliştirilmiş VRT formatının özelliklerine değineceğim. Raster VRT formatı, veri tipi dönüşümü (Byte, Float, Int), çok bandlı görüntü (layer stack) oluşturma, mozayik oluşturma, boş hücre (null) tanımlama gibi çeşitli özelliklere sahiptir.

Raster VRT formatındaki tanımlamalar vektör VRT formatına göre daha karmaşıktır. Bu yüzden el ile oluşturmak yerine kolaylık sağlaması açısından gdalbuildvrt aracı geliştirilmiştir. Komut satırından çalışan bu aracı  kullanarak kolay bir şekilde raster VRT dosyaları oluşturabilirsiniz. Gdalbuildvrt aracı gdal kurulumu ile gelmektedir. Ayrıca QGIS ortamında Raster > Miscellaneous > Build Virtual Raster (Catalog) aracını da kullanarak VRT dosyaları oluşturabilirsiniz

Continue reading

Advertisements

Easy AHP ile Zarar Görebilirlik Analizi

Afet yönetimi çalışmalarında temel kavramlardan biri de zarar görebilirliktir. Herhangi bir tehlike karşısında oluşabilecek kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Zarar görebilirlik ekonomik, sosyal, fiziksel gibi farklı açılardan ele alınabilmektedir. CBS desktekli afet yönetimi çalışmalarında daha çok oluşabilecek maddi kayıpların haritalanması olarak ele alınmaktadır.

Bir bölgeye ait zarar görebilirlik haritalarının üretilmesinde farklı teknikler bulunmaktadır. AHP (Analytic Hierarchy Process) ise bu alanda rasyonel bir metod olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek lisans tezimde de zarar görebilirliğin belirlenmesinde AHP metodunu kullandım.

CBS tabanlı AHP analizi; farklı katmanların birbirleri ile kıyaslanarak katmanlara ait ağırlık değerlerinin (önem) belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Bu sayede “karar vericiler” karmaşık problemlerin çözümlenmesinde bir hiyerarşi tanımlayarak uygunluk değerini sağlayan sonucu seçerler.

Continue reading

Vulnerability Mapping Using Easy AHP

Bu sayfayı Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

One of the fundamental concepts in the disaster management is vulnerability. It refers to losses in the face of any danger. Vulnerability is discussed in different views like economic, social and physical etc. GIS-based disaster management studies mostly focus on mapping of physical losses that may occur.

There are different technics for making vulnerability maps for an area. In this field, AHP (Analytic Hierarchy Process) appears as a rational method. I prefered AHP for making vulnerability map in my M.Sc thesis.

Fundamentals of GIS-based AHP are comparing each of map layers and determining weight values. In this way decision makers could choose suitable result by defining a hierarchy for complex problems.

Continue reading

QGIS Processing Toolbox ‘a Yeni Analiz Araçlarının Tanıtılması

QGIS için en önemli eklentilerden biri de Processing ‘dir. Eski adı Sextante olan bu eklenti artık standart olarak QGIS ile beaber gelmektedir. Processing eklentisi ile GDAL, GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo Toolbox, Taudem, R, LAStools gibi diğer CBS yazılımlarına ait analiz araçlarını doğrudan QGIS üzerinden çalıştırabilirsiniz. Bu konudaki detaylı bilgiyi QGIS Sextante Eklentisine Bir Bakış adresindeki yazımda bulabilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen yazılımlara ait analiz araçlarının büyük bir kısmı Processing ile çalışabiliyor. Şunu da belirtmeliyim bu araçların az sayılamayacak bir kısmı ise çalışmıyor. Bunun sebebi bazı araçların uyumsuz olması / kendi platformuna ihtiyaç duyması diyebilirim. Ayrıca bazı analiz araçları ise Processing ‘e tanıtılmamış olabiliyor. Tanıtılması halinde bunlara erişebilmeniz mümkün. Bu yazıda QGIS Processing Toolbox ‘a yeni analiz araçlarının tanıtılmasına değineceğim.

Continue reading

QGIS ile Hidrolojik Analizler

Hidrolojik analizler, CBS uygulamaları arasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde akarsuların ve su kütlelerinin yeryüzü üzerindeki dağılımı, fiziksel özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında su kaynaklarının yönetiminde de CBS vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrolojik analizlerin gerçekleştirilmesinde ticari yazılımların yanı sıra ücretsiz ve açık kaynaklı CBS yazılımları mevcuttur. Bu yazıda açık kaynaklı bir CBS yazılımı olan QGIS 2 ortamında SYM (sayısal yükseklik modeli – DEM)  kullanarak akarsu ağının oluşturulması ve su toplama havzalarının belirlenmesine yönelik örnek uygulamalara değineceğim. Normal şartlarda QGIS herhangi bir analiz aracına sahip olmadığından bu işlemlerinde gerçekleştirilmesinde Processing (eski Sextante) modülünden yararlanacağız. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi QGIS Sextante Eklentisine Bir Bakış başlıklı yazımda bulabilirisiniz.

Continue reading