Speed Up WMS Layers in OpenLayers 3

While working with multiple WMS layers in web map applications, its normal to have poor peformance. Because the app requests data instantly and map server takes requested data  from DB than renders it and repeat this tiring process for every single tile. Finally client (web app) renders these tiles due to the sequence. General solution to this problem is GeoWebCache. It takes all layer data from DB and renders before web app request. So everything is ready except client-side rendering. But there are bad news for GeoWebCache: you can not wotk with live data. If you have to work with live data you have to use WMS without GeoWebCache. By the way you should think optimization about client-side. In this article I mention about how to speed up OpenLayers 3 WMS layers that come from GeoServer.

Continue reading

Advertisements

OpenLayers 3’te WMS Katmanlarının Hızlandırılması

Web uygulamalarında birden fazla WMS katmanı ile çalışırken performans düşüklüğü yaşamanız olasıdır. Bunun sebebi katmanlara ait verilerin anlık olarak veritabanından çekilmesi ardından render edilmesi ve bunu her tile için yapılması üstüne bunların istemci tarafında sıralı olarak gösterilmeye çalışılmasıdır. Bunun önüne geçmek için katmanın cache lenmesi (GeoWebCache) bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Böylece veri önceden çekilmiş, render edilmiş sadece istemci tarafında gösterilmesi kalmıştır. Fakat bu durumda canlı veri ile çalışma imkanınız ortadan kalkar. Eğer canlı veri ile çalışmanız zorunlu ise WMS kullanmalı dolayısıyla istemci tarafından optimizasyona gitmeniz gerekir. Bu yazımda OpenLayers 3 ‘te GeoServer’dan gelen birden fazla WMS katmanını nasıl daha performanslı olarak kullanabileceğinden bahsedeceğim.

Continue reading

Shortest Path Analysis with Online Routing Mapper Plugin

Bu sayfayı Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Network analysis are widely used in Geoprahic Information Systems. Shortest path, allocation of sources, travelling salesman etc. are grouped in this section. Shortest path analysis is most used one that helps to find a path which is shortest between nodes in a network structure (graph). The “shortest path” could have different aspects. For example shortest path for distance, time or other  criterias.

Continue reading

Online Routing Mapper Eklentisi ile En Kısa Yol Analizi

This page is also available in English.

Ağ analizleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yaygın olarak kullanılan analizlerdendir. En kısa yol (shortest path), kaynak tahsisi (allocation of sources), gezgin satıcı problemi (Travelling salesman)  gibi analizler bu başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan sıklıkla kullanılan en kısa yol analizi; ağ yapısındaki birbirine bağlı  hatlar üzerinde bir noktadan diğerine gitmek için takip edilmesi gereken en kısa yolu ifade eder. Buradaki en kısa yol farklı biçimlerde de ifade edilebilir. Örneğin mesafeye bağlı en kısa yol, zamana bağlı en kısa yol veya daha farklı kriterlere göre en kısa yol analizleri yapılabilmektedir.

Continue reading

CentOS 7 Üzerine QGIS Server Kurulumu

Daha önce QGIS Server ile ilgili bir yazı yayınlamıştım. Genel olarak tanıtımı ve Windows ortamında kurulumundan bahsetmiştim. Bu yazımda ise ücretsiz bir linux dağıtımı olan CentOS 7 üzerinde kurulumuna değineceğim. RHEL (Red Hat Linux Enterprise) tabanlı olan CentOS masaüstü kullanımının yanı sıra daha çok sunucu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Örnek çalışmayı VMware Player ortamında CentOS 7 minimal dağıtımı üzerinde gerçekleştirdim. Yazımın temel konusu her ne kadar QGIS Server olsa da en azından linux (RHEL dağıtımları) hakkında temel bilgi sahibi olunması faydalı olacaktır. Continue reading

GeoKettle: Açık Kaynaklı Konumsal ETL Aracı

Hangi amaca yönelik olursa olsun verilerin bir formattan/platformdan diğerine aktarılması, gerekli düzenlemelerin yapılması zahmetli bir iştir. Bu durum verinin miktarıyla beraber doğru orantıda zorlaşabiliyor. İşte bu noktada ETL (Extract-Transform-Load) araçları devreye giriyor. ETL araçlarını kullanarak elinizdeki verinin dönüşümü ve düzenlemesini adım adım tasarlayarak olası hataları en aza indirgemeniz mümkün. Öte yandan bu işlemleri programlama ile de halletmeniz mümkün fakat ETL araçları daha konforlu ve güvenli bir ortam sunmaktadır.

Farklı uygulama alanları için özelleşmiş ETL araçlarının yanı sıra konumsal verilere yönelik olarak geliştirilen çeşitli araçlar da mevcuttur. Bu yazımda Spatialytics tarafından geliştirilen konumsal ETL aracı olan GeoKettle ‘dan bahsedeğim. Java ile geliştirilmekte olan GeoKettle açık kaynaklı, ücretsiz bir ETL aracıdır.

Continue reading

SE/SLD ile Harita Stillerinin Paylaşılması

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemli fonksiyonlarından biri de şüphesiz görselleştirmedir. Eldeki verilerin / analiz sonuçlarının rapor olarak değilde grafiksel sunumu anlaşılabilirliği doğrudan etkilemektedir. Kullanıcılar görsel olarak harita objeleri arasından ilişiki kurarak veriyi daha iyi yorumlayabilmektedir. Örneğin çizgi geometrisindeki fat hattı verisi ile nokta geometrisindeki sıcak su çıkış yerlerini gösteren bir harita düşünelim. Harita da sıcak su çıkış yerleri fay hatlarının yakınında kümelenecektir. Bu durumda kullanıcı her ikisi arasındaki ilişkiyi rahatlıkla kurabilecektir. Fakat bu durumu rapor (istatistiksel) ile ifade edecek olursak muhakkak ki kullanıcının bunu anlaması biraz zaman alacaktır.

Günümüzde hangi amaca yönelik olursa olsun hazırlanan haritalar kullanmış olduğumuz CBS yazılımların yeteneklerine bağlıdır. Her bir yazılım haritaların görselleştirilmesinde kendine has stil kütüphanelerine sahip durumdadır. Bu nedenle bir CBS yazılımı ile oluşturulan haritalar (stil + veri) diğer bir CBS yazılımı tarafından anlaşılamamaktadır. Çünkü haritaya ait stiller onun anlayabileceği formatta değildir. Dolayısıyla bu durum belirli bir CBS yazılımına bağımlılığa sebep olmaktadır. Zaman içerisinde yazılımsal değişikliğe gidilmek istendiğinde önceden hazırlanmış olan haritaların yeniden oluşturulması gerekir. Bu durum gerek vakit gerek mali açıdan kayıplara sebep olmaktadır.

Harita stillerinin yazılım ve platformdan bağımsız olarak oluşturulmasına yönelik olarak OGC tarafından geliştirilen SE (Sembology Encoding) ve SLD (Styled Layed Descriptor) standartları ile yukarıda bahsi geçen zorlukların aşılması hedeflenmektedir. Bu standartları destekleyen CBS yazılımları ile haritalar (kayıpsız olarak) birinden diğerine kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bilhassa uzun soluklu projeler için veya farklı yazılımların bir arada kullanıldığı projelerde zaman ve maliyetin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Continue reading