Feature Loader Kullanımı

This page also available in English

Konumsal veritabanları ile çalışanlar için ellerindeki verilerin (sahadan gelen, analizlerden üretilen vs.) aktarımı işlemi bazı durumlarda oldukça zahmetli olmaktadır. Daha çok verinin yapısı (öznitelikler, koordinat sistemi vs.) ile veritabanındaki tablonun yapısı arasındaki farklar nedeniyle çeşitli dönüşümlerin yapılması gerekli olmaktadır. Bu konu hakkında daha önceden yazmış olduğum GeoKettle: Açık Kaynaklı Konumsal ETL Aracı yazımda kısmen bahsetmiştim.

Yukarıda bahsettiğim gibi elimdeki verileri Oracle Spatial ‘e aktarmam gereken bir işle karşılaştım. QGIS kullanarak bu işlemi gerçekleştirmeyi Copy Features (CTRL + C) ve Paste Features (CTRL + V) ile denedim fakat başarılı olamadım. Çünkü öznitelik yapıları birbirleri ile uyuşmuyordu. Bunun üzerine MapInfo ‘nun Easy Loader aracı ile bu işlemi gerçekleştirdim. QGIS ‘in böyle bir aracı olmamasını görünce hemen kolları sıvadım. Feature Loader adlı eklentiyi geliştirdim. Bu eklenti ile QGIS ortamındaki bir katmandaki verileri diğer bir katmana kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. En önemli özellikleri arasında uygun öznitelikleri kendi tespit ediyor olması ve QGIS ‘in desteklediği tüm formatlar (Oracle, Postgis, Spatialite, SHP, TAB etc…) ile çalışabilmedir. Continue reading

Advertisements

Feature Loader Usage

While working with spatial databases loading data from another datasources could be problematic. Mostly SRID difference and attribute (field) mismatch need transformation before starting loading operation. I have wrote another post GeoKettle: Açık Kaynaklı Konumsal ETL Aracı about this subject.

As mentioned above, a few days ago i need to load some GIS data to Oracle Spatial. I have tried with QGIS by Copy Features (CTRL + C) and Paste Features (CTRL + V) but not succeed. Because attribute fields were not matched. So I tried with MapInfo’s Easy Loader tool and made it done.  So I rolled up sleeves to make this operation done in QGIS. And I have developed Feature Loader. This plugin lets you load spatial data from one layer to another one by simple three click. It matches fields automatically and support all formats that QGIS support (Oracle, Postgis, Spatialite, SHP, TAB etc…). Continue reading