Shortest Path Analysis with Online Routing Mapper Plugin

Bu sayfayı Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Network analysis are widely used in Geoprahic Information Systems. Shortest path, allocation of sources, travelling salesman etc. are grouped in this section. Shortest path analysis is most used one that helps to find a path which is shortest between nodes in a network structure (graph). The “shortest path” could have different aspects. For example shortest path for distance, time or other  criterias.

Continue reading

Advertisements

Online Routing Mapper Eklentisi ile En Kısa Yol Analizi

This page is also available in English.

Ağ analizleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yaygın olarak kullanılan analizlerdendir. En kısa yol (shortest path), kaynak tahsisi (allocation of sources), gezgin satıcı problemi (Travelling salesman)  gibi analizler bu başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan sıklıkla kullanılan en kısa yol analizi; ağ yapısındaki birbirine bağlı  hatlar üzerinde bir noktadan diğerine gitmek için takip edilmesi gereken en kısa yolu ifade eder. Buradaki en kısa yol farklı biçimlerde de ifade edilebilir. Örneğin mesafeye bağlı en kısa yol, zamana bağlı en kısa yol veya daha farklı kriterlere göre en kısa yol analizleri yapılabilmektedir.

Continue reading