SpatiaLite: Açık Coğrafi Veri Formatı

Günümüzde coğrafi verilerin depolanmasında kullanılan onlarca hatta yüzlerce dosya formatı bulunmaktadır. Piyasada bu kadar çok format olmasının sebeplerinin başında “her yazılımın kendine ait bir formatı kullanması” gelmektedir. Yani bir şirket hem CBS yazılımı hem de ona özel formatı piyasaya sürmektedir. Böylece kullanıcıları kendine bağımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Format çokluğunun ikinci bir sebebi ise uygulama ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.  Yani üzerinde çalıştığımız sistem için daha kullanışlı bir format üretme ihtiyacı bunun kaynağı olabilir.

Coğrafi veri formatlarını temelde özel (ticari) ve açık format olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Açık formatlar ücretsiz olup geliştiriciler tarafından üzerinde değişikliklerin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Açık formatlara örnek GML, GeoJSON, CSV, SpatiaLite. Özel formatlar ise ücretli olmalarının (bazıları) yanı sıra veri modelleri kapalı tutulur ve değişikliklere izin verilmemektedir. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki bazı özel formatlar zaman içerisinde açık formatlar gibi veri modellerini geliştiricilere açmışlardır. Bu yazımda SQLite veritabanı üzerine geliştirilen açık coğrafi veri formatlarından biri olan SpatiaLite ’ı sizlere tanıtacağım. Fakat öncesinde SQLite veritabanına kısaca değineceğim.

Continue reading

Advertisements

QGIS ile Hidrolojik Analizler

Hidrolojik analizler, CBS uygulamaları arasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde akarsuların ve su kütlelerinin yeryüzü üzerindeki dağılımı, fiziksel özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında su kaynaklarının yönetiminde de CBS vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrolojik analizlerin gerçekleştirilmesinde ticari yazılımların yanı sıra ücretsiz ve açık kaynaklı CBS yazılımları mevcuttur. Bu yazıda açık kaynaklı bir CBS yazılımı olan QGIS 2 ortamında SYM (sayısal yükseklik modeli – DEM)  kullanarak akarsu ağının oluşturulması ve su toplama havzalarının belirlenmesine yönelik örnek uygulamalara değineceğim. Normal şartlarda QGIS herhangi bir analiz aracına sahip olmadığından bu işlemlerinde gerçekleştirilmesinde Processing (eski Sextante) modülünden yararlanacağız. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi QGIS Sextante Eklentisine Bir Bakış başlıklı yazımda bulabilirisiniz.

Continue reading