QGIS Processing Toolbox ‘a Yeni Analiz Araçlarının Tanıtılması

QGIS için en önemli eklentilerden biri de Processing ‘dir. Eski adı Sextante olan bu eklenti artık standart olarak QGIS ile beaber gelmektedir. Processing eklentisi ile GDAL, GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo Toolbox, Taudem, R, LAStools gibi diğer CBS yazılımlarına ait analiz araçlarını doğrudan QGIS üzerinden çalıştırabilirsiniz. Bu konudaki detaylı bilgiyi QGIS Sextante Eklentisine Bir Bakış adresindeki yazımda bulabilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen yazılımlara ait analiz araçlarının büyük bir kısmı Processing ile çalışabiliyor. Şunu da belirtmeliyim bu araçların az sayılamayacak bir kısmı ise çalışmıyor. Bunun sebebi bazı araçların uyumsuz olması / kendi platformuna ihtiyaç duyması diyebilirim. Ayrıca bazı analiz araçları ise Processing ‘e tanıtılmamış olabiliyor. Tanıtılması halinde bunlara erişebilmeniz mümkün. Bu yazıda QGIS Processing Toolbox ‘a yeni analiz araçlarının tanıtılmasına değineceğim.

Continue reading

Advertisements

SE/SLD ile Harita Stillerinin Paylaşılması

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemli fonksiyonlarından biri de şüphesiz görselleştirmedir. Eldeki verilerin / analiz sonuçlarının rapor olarak değilde grafiksel sunumu anlaşılabilirliği doğrudan etkilemektedir. Kullanıcılar görsel olarak harita objeleri arasından ilişiki kurarak veriyi daha iyi yorumlayabilmektedir. Örneğin çizgi geometrisindeki fat hattı verisi ile nokta geometrisindeki sıcak su çıkış yerlerini gösteren bir harita düşünelim. Harita da sıcak su çıkış yerleri fay hatlarının yakınında kümelenecektir. Bu durumda kullanıcı her ikisi arasındaki ilişkiyi rahatlıkla kurabilecektir. Fakat bu durumu rapor (istatistiksel) ile ifade edecek olursak muhakkak ki kullanıcının bunu anlaması biraz zaman alacaktır.

Günümüzde hangi amaca yönelik olursa olsun hazırlanan haritalar kullanmış olduğumuz CBS yazılımların yeteneklerine bağlıdır. Her bir yazılım haritaların görselleştirilmesinde kendine has stil kütüphanelerine sahip durumdadır. Bu nedenle bir CBS yazılımı ile oluşturulan haritalar (stil + veri) diğer bir CBS yazılımı tarafından anlaşılamamaktadır. Çünkü haritaya ait stiller onun anlayabileceği formatta değildir. Dolayısıyla bu durum belirli bir CBS yazılımına bağımlılığa sebep olmaktadır. Zaman içerisinde yazılımsal değişikliğe gidilmek istendiğinde önceden hazırlanmış olan haritaların yeniden oluşturulması gerekir. Bu durum gerek vakit gerek mali açıdan kayıplara sebep olmaktadır.

Harita stillerinin yazılım ve platformdan bağımsız olarak oluşturulmasına yönelik olarak OGC tarafından geliştirilen SE (Sembology Encoding) ve SLD (Styled Layed Descriptor) standartları ile yukarıda bahsi geçen zorlukların aşılması hedeflenmektedir. Bu standartları destekleyen CBS yazılımları ile haritalar (kayıpsız olarak) birinden diğerine kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bilhassa uzun soluklu projeler için veya farklı yazılımların bir arada kullanıldığı projelerde zaman ve maliyetin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Continue reading